Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Big Data Analytics Ανάλυση & Οπτικοποίηση
Μεγάλων Δεδομένων
Η Zelus προσφέρει καινοτόμα εργαλεία που βοηθούν τους αναλυτές δεδομένων σε τρεις άξονες:
Συλλογή Δεδομένων, Ανάλυση (Μεγάλων) Δεδομένων και Δημιουργία εφαρμογών με γνώμονα τα δεδομένα
Αποκτήστε γνώση από τα δεδομένα σας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
big data Ανάλυση & Οπτικοποίηση
Μεγάλων Δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων πργματικού χρόνου, διαδραστικές απεικονίσεις, διαμοιράσιμοι πίνακες οπτικοποίησης και δυνατότητες ομαδικής εργασίας
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για αυξημένη παραγωγικότητα στην ανάλυση δεδομένων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αποκτήστε γνώση από ιστορικά ή πραγματικού χρόνου δεδομένα
DFT

Ανάλυση & Οπτικοποίηση Μεγάλων Δεδομένων

Η Zelus προσφέρει καινοτόμα εργαλεία που βοηθούν τους αναλυτές δεδομένων σε τρεις άξονες:
01.
Συλλογή Δεδομένων
02.
Ανάλυση (Μεγάλων) Δεδομένων
03.
Εφαρμογές με γνώμονα τα δεδομένα

Ανάλυση & Οπτικοποίηση Μεγάλων Δεδομένων

Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος δεδομένων που παράγονται μέσω διαφορετικών πηγών, όπως αισθητήρες ή διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων, έχει ως αποτέλεσμα έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που πρέπει να αναλυθούν με γρήγορο και διαισθητικό τρόπο, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι κρυφές πληροφορίες. Οι προηγμένες τεχνικές οπτικοποίησης που προσφέρουμε εξερευνούν κλιμακούμενες προσεγγίσεις οπτικοποίησης δεδομένων και εργαλεία που θα επιτρέψουν την εύκολη μετάβαση από τη μια κλίμακα στην άλλη ή από τη μια μορφή συνάθροισης σε μια άλλη, π.χ. από τους μέσους όρους συναλλαγών ανά ώρα έως τον συνολικό αριθμό συναλλαγών ανά τμήμα ή ανά πόλη/περιοχή. Επιπλέον, η ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, οι διαδραστικές παρουσιάσεις, οι πίνακες οπτικοποίησης με δυνατότητα κοινής χρήσης και οι δυνατότητες συνεργασίας είναι βασικά χαρακτηριστικά για την αύξηση της παραγωγικότητας μεταξύ των αναλυτών δεδομένων.

big data