Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Zelus Κυβερνοασφάλεια για ξενοδοχεία

Ασφαλίστε την επιχείρησή σας στον τομέα της φιλοξενίας εξαλείφοντας τα κενά στην κυβερνοασφάλεια και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την προστασία των δικών σας προσωπικών δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών σας.

Προστασία από Κυβερνοαπειλές

Πως δουλεύει

Ο πρωταρχικός στόχος των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας για ξενοδοχεία είναι ο εντοπισμός τρωτών σημείων, αδυναμιών και κενών ασφαλείας στην υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών, στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και στα συστήματα διαχείρισης δεδομένων ενός ξενοδοχείου. Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στην εκτίμηση της ικανότητας του οργανισμού να διασφαλίζει τα δεδομένα των επισκεπτών και να προστατεύεται από πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο.

Κέρδη για την επιχείριση