Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Βιώσιμη
ανάπτυξη πόλεων

Το πρόβλημα

Η παγκόσμια κατανάλωση υλικών αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα 40 έτη. Η μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο (Παραγωγή – Κατανάλωση – Απόρριψη) στο μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας (Σχεδιασμός προϊόντων με στόχο την εξάλειψη αποβλήτων – Κυκλοφορία προϊόντων και υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο και στην υψηλότερη δυνατή αξία – Ανανέωση ενέργειας και αναγέννηση φυσικού περιβάλλοντος) είναι απαραίτητη για ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα που θα συμβάλλει στην κλιματική ουδετερότητα.

Παρούσα κατάσταση

To 2015 τέθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) για την καταπολέμηση της παγκόσμιας ανισότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. .

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πράσινη Συμφωνία (2021) και το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (2020) θέτουν τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης για το 2030. Σε Εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπόνησε το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (2021), το οποίο περιλαμβάνει 71 δράσεις και χρηματοδότηση τοπικών κοινοτήτων για την μετάβασή τους στην Κυκλική Οικονομία με στόχο τη μείωση των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων, την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης προϊόντων, τη δημιουργία αγοράς δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικούς πόρους, την αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών και την προώθηση της κυκλικότητας στις παραγωγικές διαδικασίες.

Δράση

Η ZELUS αναλαμβάνει την Αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου βιωσιμότητας της πόλης, την θέσπιση επιστημοκεντρικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την ανάλυση των ευκαιριών για την υιοθέτηση κυκλικών παρεμβάσεων προς την επίτευξή τους, με γνώμονα δείκτες διεθνών προτύπων αποτίμησης προόδου. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός υποστηρίζεται από μια εργαλειοθήκη Ψηφιακών Εργαλείων, τα οποία παραμετροποιούνται ανάλογα με τις επιλεγμένες δράσεις προς επίτευξη των επιθυμητών στόχων.

Επικοινωνία