Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

cybersecurity Holistic Cybersecurity Solution Η Zelus προσφέρει λύσεις παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάντων κυβερνοασφάλειας, αξιολόγησης κινδύνου και υπηρεσίες ψηφιακής εγκληματολογίας.
Υποστηρίζουμε επίσης την ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέσω εκπαιδευτικών μαθημάτων και πρακτικών εργαστηρίων.
Προστατέψτε την πληροφοριακή υποδομή σας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Digital Forensics BG Holistic Cybersecurity Solution Το SecOpIntel και το DFT παρέχουν ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών για την αξιολόγηση ευπαθειών, τη διαχείριση συμβάντων κυβερνοασφάλειας και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, τον εντοπισμό απειλών και την ευαισθητοποίηση των χρηστών. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βασισμένη σε δοκιμασμένα εργαλεία
security

Κυβερνοασφάλεια

Η Zelus εστιάζει σε υπηρεσίες που προωθούν την επίγνωση της κατάστασης σχετικά με την ασφάλεια, τη διαχείριση συμβάντων και τον εντοπισμό απειλών. Οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας μας στοχεύουν σε αναλυτές ασφαλείας, συμβούλους και γενικά φορείς διαχείρισης υποδομών πληροφορικής. Εκτείνονται από συστήματα συλλογής και ανάλυσης για έρευνες ψηφιακής εγκληματολογίας έως ολιστικές λύσεις κυβερνοασφάλειας, που περιλαμβάνουν διαχείριση των πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας (SIEM), προστασία τελικών σημείων (EDR) και συστήματα προστασίας του απορρήτου. Εστιάζοντας στην Ασφάλεια εκ σχεδιασμού (Security by Design), αξιοποιούμε τα δοκιμασμένα εργαλεία μας, π.χ. Digital Forensics Toolkit και SecOpIntel, για την ανάπτυξη μιας προσαρμοσμένης λύσης που θα επιτρέψει στους πελάτες μας να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας για την υποδομή πληροφορικής τους.

Digital Forensics Toolkit – DFT

Η ψηφιακή εγληματολογία περιλαμβάνει τη συλλογή ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, την εξέτασή τους, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την παραγωγή αναφορών της όλης διαδικασίας. Η Zelus προσφέρει το Digital Forensics Toolkit – DFT,  μια ευέλικτη λύση για έρευνες ψηφιακής εγκληματολογίας, ανάλυση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων και προηγμένες απεικονίσεις για περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, επίγνωση κατάστασης και κινδύνου. Το DFT παρέχει ένα σύνολο εργαλείων και μεθόδων όπως το Forensic Timeline Analyser και το Easy Network Visualisation για να διευκολύνει τη διαδικασία εγκληματολογικής ανάλυσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ερευνητές.

SecOpIntel

Το SecOpIntel είναι μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης πληροφοριών ευπαθειών και εντοπισμού συμβάντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, που αποσκοπεί στην ανάλυση, συσχέτιση, κοινοποίηση και απόκριση σε περιστατικά ασφάλειας και στην εκπαίδευση χρηστών σε μηχανισμούς προστασίας και αντιμετώπισης απειλών και κυβερνοεπιθέσεων.

Χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους οπτικοποίησης, διαδικασίες ανίχνευσης ανωμαλιών με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης και εντοπισμό απειλών σε πραγματικό χρόνο, το SecOpIntel παρέχει μια ολιστική λύση κυβερνοασφάλειας που μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τους χρήστες, τα ψηφιακά στοιχεία και την δικτυακή υποδομή ενός οργανισμού.

Zelus-SecOpIntel

Βασικά Χαρακτηριστικά

Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης Κυβερνοασφάλειας
 • Αξιολόγηση ευπαθειών (vulnerability assessment) και έλεγχος παρείσδυσης (penetration testing)
 • Αναφορά ωριμότητας των μηχανισμών κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τους νομικούς κανόνες
Διαχείριση πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας
 • Παρακολούθηση συμβάντων ασφαλείας, ανίχνευση περιστατικών, ανάλυση και ειδοποίηση υπεύθυνων
 • Ψηφιακή εγκληματολογία, ευαισθητοποίηση για τις κυβερνοεπιθέσεις και δημιουργία αναφορών
Διαχείριση συμβάντων και απόκριση
 • Υποστήριξη για την αντιμετώπιση συμβάντων ασφάλειας, την αποκατάσταση και την απόκριση σε αυτά
 • Διασύνδεση με συστήματα ανάλυσης συμβάντων και υπηρεσίες πληροφοριών απειλών (threat intelligence)
Προστασία από επιθέσεις phishing
 • Ομαδοποίηση email σε πραγματικό χρόνο και προστασία από το ηλεκτρονικό ψάρεμα
 • Προσομοίωση καμπανιών ηλεκτρονικού ψαρέματος και αξιολόγηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των χρηστών
Πληροφορίες Απειλών (Threat Intelligence)
 • Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών κυβερνοαπειλών
 • Ψηφιακή βιβλιοθήκη για τη διαχείριση πληροφοριών ευπαθειών
Εκπαίδευση
 • Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την κατανόηση θεμάτων και λύσεων κυβερνοασφάλειας
 • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για την αντιμετώπιση συμβάντων ασφάλειας