Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Η συμμετοχή μας σε επιδοτούμενα από την ΕΕ έργα

Zelus projects

Έργα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, η Zelus συμμετέχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με στόχο να αποκτήσει γνώση σε νέους τομείς, να βελτιώσει περαιτέρω τις προσφορές της καθώς και να αναπτύξει νέα προϊόντα.

01

Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
01

02

Certifying the Security and Resilience of Supply Chain Services

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
02

CYRENE

CYRENE

MARVEL

Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments

M ARVEL aspires the convergence of a set of technologies in the areas of AI, analytics, multimodal perception, software engineering, HPC as part of an Edge-Fog-Cloud Computing Continuum paradigm, to support data-driven real-time application workflows and decision making in modern cities, showcasing the potential to address societal challenges very effectively.

Ρόλος και συνεισφορά της Zelus:

Zelus is leading the development of the decision-making tool deriving form the project, enabling the users to make real time decisions and take quick action on urgent matters, but also to do data-driven planning. In addition to this, Zelus serves as the Dissemination Manager of the project as well as the Innovation Manager.

Βασικές έννοιες:

Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems, Data stream analysis, Big data, Edge-Fog-Cloud Computing, decision making.

Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερ/νία Έναρξης: 01/01/2021
Grant agreement ID: 957337

CYRENE

Certifying the Security and Resilience of Supply Chain Services

M anaging supply chain (SC) activities today is increasingly complex. One reason is the lack of an integrated means for security officers and operators to protect their interconnected critical infrastructures and cyber systems in the new digital era. The CYRENE project aims to enhance the security, privacy, resilience, accountability and trustworthiness of supply chains, through the provision of a novel and dynamic Conformity Assessment Process (CAP) that evaluates the security and resilience of SC services. The CAP also assesses the interconnected IT infrastructures composing these services, and the individual devices that support the operations of the SCs. A new collaborative, multilevel, evidence-driven risk-and-privacy assessment approach will be validated in the scope of realistic scenarios/conditions comprising real-life SC infrastructures and end-users.

Ρόλος και συνεισφορά της Zelus:

Zelus is leading the development of the dynamic and user-friendly interface of the Conformity Assessment Processes. In addition to this, Zelus serves as the Dissemination and Communication Manager of the project.

Βασικές έννοιες:

supply chain, cybersecurity, conformity assessment processes, certicfication schemes.

Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερ/νία Έναρξης: 01/10/2020
Grant agreement ID: 952690