Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Slide 1

Βιωσιμότητα

Η Zelus παρέχει μία σειρά υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία επιτυχημένων και
αποτελεσματικών λύσεων για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Slide 2

Βιωσιμότητα

Οι λύσεις που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή σε αυτή είναι εν γένει ψηφιακές.
Η Zelus εφαρμόζει τη θεωρία των συστημάτων για να ορίσει τις προκλήσεις προς αντιμετώπιση και να σχεδιάσει βιώσιμες λύσεις.

previous arrow
next arrow

Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα: Ανταπόκριση στις ανάγκες του σήμερα χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες

1987, Έκθεση Brundtland για την Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Διανύουμε μια περίοδο στην ιστορία, κατά την οποία η βιωσιμότητα και η αειφορία δε θα έπρεπε να θεωρείται ευσεβής πόθος. Επιβάλλεται. Οι τρόποι για να πετύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη είναι εν γέννει ψηφιακοί. Συνδέονται άρρηκτα με τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση και επεξεργασία τους και την ανάπτυξη φιλικών προς το χρήστη λύσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν στον καθένα μας (είτε είναι ιδιώτης, είτε λήπτης αποφάσεων σε μια επιχείρηση, υπέυθυνος χάραξης πολιτικής ή κάποια αρχή) να τις υιοθετήσουν ομαλά και σε έκταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την έκταση της κλιματικής αλλαγής και να προσαρμοστούμε καλύτερα στις συνέπειές της.
Η ομάδα της ZELUS είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το οικοσύστημα μέσα στο οποίο δραστηριοποιείστε, καθώς επίσης και τις σχέσεις ανάδρασης ανάμεσα στα στοιχεία που το αποτελούν. Σας υποστηρίζουμε στον πληρέστερο ορισμό της πρόκλησης που επιθυμείτε να αντιμετωπίσετε και σας βοηθάμε να επικεντρωθείτε στις ανάγκες αυτών που θα υλοποιήσουν ή / και θα χρησιμοποιήσουν τις λύσεις σας. Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση, αναπτύσσουμε μαζί σας μια στρατηγική με επιστημοκεντρικούς, μετρήσιμους στόχους και σχεδιάζουμε παρεμβάσεις και λύσεις οι οποίες θα ενθουσιάσουν τους χρήστες σας, και θα προσφέρουν αειφόρο ευημερία στον οργανισμό σας εντός των ορίων του πλανήτη μας και μέσω της μετάβασης στην κυκλική οικονομία.