Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Zelus
security
cyber security
cyber security
Έρευνα

Ασφαλείς & Καινοτόμες Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

01.
Ψηφιακή Εγκληματολογία
02.
Οπτικοποιήσεις δεδομένων
03.
Indusrty 4.0

Η Zelus επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των εργαλείων της με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και ερευνητικά αποτελέσματα παρακολουθώντας σχετικά θέματα και συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα. Τα τρέχοντα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα κυβερνοασφάλειας, οπτικοποιήσεις δεδομένων και αναλύσεις, καθώς και πίνακες εργαλείων παρακολούθησης στους τομείς της βιομηχανίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε την έρευνα σε καινοτόμες ιδέες για προϊόντα που θα φτάσουν τελικά στην αγορά.

Ψηφιακή Εγκληματολογία και Blockchain

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

Hψηφιακή εγκληματολογία, ο εντοπισμός απειλών και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γενικά, αποτελούν τομείς μεγάλης ερευνητικής προσπάθειας λόγω του εκρηκτικού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών για την προστασία της υποδομής πληροφορικής τους είτε αφορά ιδιωτικό εξοπλισμό και συσκευές είτε ακόμη πιο σημαντικές υποδομές ζωτικής σημασίας όπως υπηρεσίες υγείας, ενέργειας ή άλλες δημόσιες ψηφιοποιημένες υπηρεσίες. Η Zelus επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των εργαλείων της με τις τελευταίες εξελίξεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα παρακολουθώντας σχετικά θέματα και συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα.

Chain of custody for digital evidence is a topic of particulal interest. It involves accountability of the evidence holder and full documentation and tracking of evidence passage from one party or location to another. Thus it is of extreme importance to guarantee integrity, authenticity, and auditability of digital evidence as it moves along different levels of hierarchy in the chain of custody during cyber crime investigation.

Η ικανότητα της τεχνολογίας Blockchain να επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προβολή των συναλλαγών (γεγονότων/δράσεων) μέχρι το σημείο έναρξής τους, είναι πολύ υποσχομένη για την εγκληματολογική κοινότητα και οι τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στον τρόπο αξιοποίησης του blockchain για την επιβολή της ακεραιότητας και αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης στην αλυσίδα επιτήρησης κατά την ενέργεια μιας έρευνας ψηφιακής εγκληματολογίας.

Οπτικοποιήσεις δεδομένων πολλαπλών πηγών

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

Η Zelus προσφέρει καινοτόμα εργαλεία που βοηθούν τους επαγγελματίες δεδομένων σε τρεις πτυχές: στη Συλλογή δεδομένων, στην Ανάλυση (Μεγάλων) Δεδομένων και στη Δημιουργία Εφαρμογών που βασίζονται σε δεδομένα. Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος δεδομένων που παράγονται μέσω διαφορετικών πηγών, όπως αισθητήρες ή διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων, έχει ως αποτέλεσμα έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που πρέπει να αναλυθούν με γρήγορο και καταννοητό τρόπο, προκειμένου να αποκαλυφθούν πιθανές κρυμμένες πληροφορίες.

Οι προηγμένες τεχνικές οπτικοποίησης που προσφέρουμε ακολουθούν κλιμακούμενες προσεγγίσεις οπτικοποίησης δεδομένων και εργαλεία που θα επιτρέψουν την εύκολη μετάβαση από τη μια κλίμακα στην άλλη ή από τη μια μορφή συνάθροισηςς σε μια άλλη, π.χ. από τους μέσους όρους συναλλαγών ανά ώρα έως τον συνολικό αριθμό συναλλαγών ανά τμήμα ή ανά πόλη/περιοχή. Επιπλέον, η ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, οι διαδραστικές παρουσιάσεις, οι πίνακες οπτικοποιήσεων με δυνατότητα κοινής χρήσης και οι δυνατότητες συνεργασίας είναι βασικά χαρακτηριστικά για την αύξηση της παραγωγικότητας μεταξύ των επαγγελματιών δεδομένων.

Προγνωστική Συντήρηση στη Βιομηχανία 4.0

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

I ndustry 4.0 is collaborating directly for the technological revolution. Both machines and managers are daily confronted with decision making involving a massive input of data and customization in the manufacturing process. The ability to predict the need for maintenance of assets at a specific future moment is one of the main challenges in this scope. The possibility of performing predictive maintenance contributes to enhancing machine downtime, costs, control, and quality of production. We observed that surveys and tutorials about Industry 4.0 focus mainly on addressing data analytics and machine learning methods to change production procedures, so not comprising predictive maintenance methods and their organization.

In this context, this article presents a systematic literature review of initiatives of predictive maintenance in Industry 4.0, identifying and cataloging methods, standards, and applications. As the main contributions, this survey discusses the current challenges and limitations in predictive maintenance, in addition to proposing a novel taxonomy to classify this research area considering the needs of the Industry 4.0. We concluded that computer science, including artificial intelligence and distributed computing fields, is more and more present in an area where engineering was the dominant expertise, so detaching the importance of a multidisciplinary approach to address Industry 4.0 effectively.

Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

S  upply chains are all about getting customers what they need at the right price, place and time. Any disruptions and risk to the integrity of the products or services being delivered, the privacy of the data being exchanged, and the completeness of associated transactions can have damaging operational, financial and brand consequences. Data breaches, ransomware attacks and malicious activities from insiders or attackers can occur at any tier of the supply chain. Even a security incident localized to a single vendor or third-party supplier, can still significantly disrupt the “plan, make and deliver” process.

Τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της Υγείας

Θέματα ασφάλειας και απορρήτου

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

A  ugmented reality (AR) is the art of superimposing computer-generated content over a live view of the world. AR integrates digital information with the user’s environment in real time and is becoming more accessible and affordable for medical education and imaging, dentistry, and nurse training. AccuVein, VIPAR, ARnatomy, and VA-ST are among the available AR solutions for health care.