Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

security
cyber security
cyber security
Έρευνα

Ασφαλείς & Καινοτόμες Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

01.
Ψηφιακή Εγκληματολογία
02.
Οπτικοποιήσεις δεδομένων
03.
Industry 4.0

Η Zelus επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των εργαλείων της με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και ερευνητικά αποτελέσματα παρακολουθώντας σχετικά θέματα και συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα. Τα τρέχοντα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα κυβερνοασφάλειας, οπτικοποιήσεις δεδομένων και αναλύσεις, καθώς και πίνακες εργαλείων παρακολούθησης στους τομείς της βιομηχανίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε την έρευνα σε καινοτόμες ιδέες για προϊόντα που θα φτάσουν τελικά στην αγορά.

Ψηφιακή Εγκληματολογία και Blockchain

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

Hψηφιακή εγκληματολογία, ο εντοπισμός απειλών και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γενικά, αποτελούν τομείς μεγάλης ερευνητικής προσπάθειας λόγω του εκρηκτικού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών για την προστασία της υποδομής πληροφορικής τους είτε αφορά ιδιωτικό εξοπλισμό και συσκευές είτε ακόμη πιο σημαντικές υποδομές ζωτικής σημασίας όπως υπηρεσίες υγείας, ενέργειας ή άλλες δημόσιες ψηφιοποιημένες υπηρεσίες. Η Zelus επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των εργαλείων της με τις τελευταίες εξελίξεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα παρακολουθώντας σχετικά θέματα και συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα.

Η Αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody) για ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία είναι ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει τη λογοδοσία του κατόχου των αποδεικτικών στοιχείων και την πλήρη τεκμηρίωση και παρακολούθηση της μετάβασης αποδεικτικών στοιχείων από ένα μέρος ή τοποθεσία σε άλλο. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα και η δυνατότητα ελέγχου των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων καθώς κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας στην αλυσίδα επιτήρησης κατά τη διερεύνηση ενός εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Η ικανότητα της τεχνολογίας Blockchain να επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προβολή των συναλλαγών (γεγονότων/δράσεων) μέχρι το σημείο έναρξής τους, είναι πολύ υποσχομένη για την εγκληματολογική κοινότητα και οι τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στον τρόπο αξιοποίησης του blockchain για την επιβολή της ακεραιότητας και αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης στην αλυσίδα επιτήρησης κατά την ενέργεια μιας έρευνας ψηφιακής εγκληματολογίας.

Οπτικοποιήσεις δεδομένων πολλαπλών πηγών

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

Η Zelus προσφέρει καινοτόμα εργαλεία που βοηθούν τους επαγγελματίες δεδομένων σε τρεις πτυχές: στη Συλλογή δεδομένων, στην Ανάλυση (Μεγάλων) Δεδομένων και στη Δημιουργία Εφαρμογών που βασίζονται σε δεδομένα. Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος δεδομένων που παράγονται μέσω διαφορετικών πηγών, όπως αισθητήρες ή διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων, έχει ως αποτέλεσμα έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που πρέπει να αναλυθούν με γρήγορο και καταννοητό τρόπο, προκειμένου να αποκαλυφθούν πιθανές κρυμμένες πληροφορίες.

Οι προηγμένες τεχνικές οπτικοποίησης που προσφέρουμε ακολουθούν κλιμακούμενες προσεγγίσεις οπτικοποίησης δεδομένων και εργαλεία που θα επιτρέψουν την εύκολη μετάβαση από τη μια κλίμακα στην άλλη ή από τη μια μορφή συνάθροισηςς σε μια άλλη, π.χ. από τους μέσους όρους συναλλαγών ανά ώρα έως τον συνολικό αριθμό συναλλαγών ανά τμήμα ή ανά πόλη/περιοχή. Επιπλέον, η ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, οι διαδραστικές παρουσιάσεις, οι πίνακες οπτικοποιήσεων με δυνατότητα κοινής χρήσης και οι δυνατότητες συνεργασίας είναι βασικά χαρακτηριστικά για την αύξηση της παραγωγικότητας μεταξύ των επαγγελματιών δεδομένων.

Οι τομείς ενδιαφέροντος για τέτοιες λύσεις περιλαμβάνουν τις Έξυπνες πόλεις, τη Βιομηχανία, την Υγεία, τις Τηλεπικοινωνίες και πολλούς άλλους.

Προγνωστική Συντήρηση στη Βιομηχανία 4.0

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

ΗΒιομηχανία 4.0 έφερε έναν νέο τρόπο συνεργασίας μεταξύ μηχανών και εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της μεταποίησης. Το βιομηχανικό IoT, οι ψηφιακοί δίδυμοι (digital twins) και οι έξυπνες υποδομές έχουν οδηγήσει σε μαζική εισαγωγή δεδομένων και παραμετροποίηση στις διαδικασίες παραγωγής. Αυτό αφήνει τους υπεύθυνους αντιμέτωπους με την καθημερινή λήψη αποφάσεων που περιλαμβάνει έναν τεράστιο αριθμό από παραμέτρους που τροφοδοτούνται συνεχώς με νέα δεδομένα. Η ικανότητα πρόβλεψης της ανάγκης για συντήρηση του εξοπλισμού σε μια συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή είναι μία από τις κύριες προκλήσεις σε αυτό το πεδίο. Η δυνατότητα εκτέλεσης προγνωστικής συντήρησης συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των χρόνων διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και του κόστους, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα των στοιχείων παραγωγής και τελικά την ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Η έρευνα στο τομέα αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό κατάλληλων μοντέλων μηχανικής εκμάθησης και μεθόδων που θα καταφέρουν να μοντελοποιήσουν με ακρίβεια τις τρέχουσες διαδικασίες παραγωγής και τα στοιχεία ενεργητικού και να παρέχουν ακριβείς προβλέψεις για πιθανές δυσλειτουργίες ή πτώσης της απόδοσής τους. Άλλες προκλήσεις προς αυτόν τον στόχο περιλαμβάνουν:

  • Αποτελεσματική εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων χωρίς να παραβιάζονται τα πρότυπα ή να τίθεται σε κίνδυνο το απόρρητο και η ασφάλεια.
  • Έγκαιρη εκτέλεση της υπηρεσίας πρόβλεψης
  • Φιλική προς το χρήστη οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και δυνατότητες αναφοράς.

Η Zelus διερευνά νέες τεχνικές οπτικοποίησης στον τομέα και επίσης πειραματίζεται με ενσωματωμένες λύσεις προγνωστικής συντήρησης που χρησιμοποιούν αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης και διαχειρίζονται ολόκληρο τον κύκλο ζωής δεδομένων συμπεριλαμβανομένων της συλλογής, προετοιμασίας, αποθήκευσης και οπτικοποίησης τους.

Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

Οιαλυσίδες ανεφοδιασμού (Supply Chains) έχουν να κάνουν με την παροχή προς τους πελάτες αυτού που θέλουν στη σωστή τιμή, τόπο και χρόνο. Οποιεσδήποτε διαταραχές και κίνδυνοι για την ακεραιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται, το απόρρητο των δεδομένων που ανταλλάσσονται και την πληρότητα των σχετικών συναλλαγών μπορεί να έχουν επιζήμιες λειτουργικές και οικονομικές συνέπειες. Παραβιάσεις δεδομένων, επιθέσεις ransomware και κακόβουλες δραστηριότητες από εσωτερικούς χρήστες ή εισβολείς μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε επίπεδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ακόμη και ένα περιστατικό ασφαλείας εντοπισμένο σε έναν μόνο συνεργάτη ή προμηθευτή, μπορεί να διαταράξει σημαντικά τη διαδικασία «σχεδιασμός, κατασκευή και παράδοση». Παρά την τεράστια κοινωνικοοικονομική σημασία των Εφοδιαστικών Αλυσίδων, οι αξιωματικοί και οι χειριστές Ασφάλειας δεν έχουν ακόμη εύκολο και ολοκληρωμένο τρόπο να προστατεύσουν τις διασυνδεδεμένες υποδομές κρίσιμης σημασίας και τα πληροφοριακά συστήματα στη νέα ψηφιακή εποχή.

Προσπαθώντας να συνεισφέρει σε μια ενοποιημένη Διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου, ασφάλειας, απορρήτου και συμμόρφωσης στο πλαίσιο του CYRENE, η Zelus στοχεύει στη δημιουργία μιας Δήλωσης Ασφαλείας που θα επιτρέψει στους επιχειρηματικούς εταίρους να επιτύχουν την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τα επίπεδα κινδύνου και ασφάλειας της μεταξύ τους εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και για κατάλληλους ελέγχους και μηχανισμούς μετριασμού πιθανών περιστατικών ασφάλειας . Μια τέτοια συμφωνία θα ενισχύσει την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα διασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια, καθιερώνοντας παράλληλα μια συντονισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και υπάρχουσων ευπαθειών.

Τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της Υγείας

Θέματα ασφάλειας και απορρήτου

Image Accordion #1

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

Οικυβερνοεπιθέσεις στις υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα της υγείας αποτελούν μια αυξανόμενη απειλή με δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις. Το πρόβλημα γίνεται πιο περίπλοκο με τη σημερινή ευρύτερη χρήση διασυνδεδεμένων ιατρικών συσκευών IoT που αυξάνουν την επιφάνεια επίθεσης του οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης και επιτρέπουν την πραγματοποίηση περισσότερων τύπων επιθέσεων (παραβιάσεις δεδομένων, χειραγώγηση θεραπείας, άρνηση υπηρεσίας (DoS) κ.λπ.). Η σωστή συντήρηση των εμπλεκόμενων συσκευών και λογισμικού, καθώς και οι μηχανισμοί παρακολούθησης για τον γρήγορο εντοπισμό πιθανών απειλών και τα μέτρα μετριασμού είναι ζωτικής σημασίας για μια ασφαλή υποδομή υγειονομικής περίθαλψης.

Για το σκοπό αυτό, συστήματα παρακολούθησης με δυνατότητα Τεχνητής Νοημοσύνης με υπηρεσίες εντοπισμού απειλών, μηχανισμούς διατήρησης απορρήτου και εγκληματολογικές δυνατότητες συνθέτουν το αμυντικό μέτωπο έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Η Zelus εργάζεται για την παροχή τέτοιων χαρακτηριστικών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για το συγκεκριμένο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, εκμεταλλευόμενη τη γνώση που αποκτά μέσω των επαφών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα αυτό.