Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Easy Network Visualise Easy Network
Μεγάλων Δεδομένων
Το Easy Network Visualisation (ENV)
είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης απόδοσης
καθώς και διάγνωσης προβλημάτων δικτύου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Network monitoring
Easy Network
Μεγάλων Δεδομένων
Οι διαχειριστές δικτύου
μπορούν να επωφεληθούν από την ευκολία και
ταχύτητα της ανάλυσης με το ENV.
Ανάλυση Κίνησης Δικτύου ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχετικά με το ENV

Easy Network Visualisation

Το Easy Network Visualisation (ENV) είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης απόδοσης δικτύου και διάγνωσης σφαλμάτων (NPMD) το οποίο παρέχει στατιστικά χρήσης, ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και προγνωστική ανάλυση της διαθεσιμότητας του δικτύου και άλλων μετρικών απόδοσης και κατάστασης του δικτύου και της διακινούμενης κίνησης. Επιπλέον, το ENV παρέχει διαγνωστικές ροές εργασίας και ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση της αρχικής αιτίας προβλημάτων απόδοσης, καθώς και στην εξαγωγή συμπερεσμάτων σχετικά με την απόδοση των δικτυακών υπηρεσιών.

Διαχειριστές δικτύων ή πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να επωφεληθούν από την ευκολία και ταχύτητα του ENV, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την συντήρηση ή αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών. Το ENV προσφέρει:

  • Ανάλυση δικτυακής κίνησης μέσω παρακολούθησης netflows.
  • Ανάλυση ιστορικών δεδομένων κίνησης αλλά και δικτυακής κίνησης πραγματικού χρόνου για την απόδοση του δικτύου και την συμπεριφορά του.
  • Απεικόνιση χάρτη δικτύου, περιλαμβάνοντας τελικά σημεία σύνδεσης (endpoints), ψηφιακά στοιχεία και τους συνδέσμους τους.
  • Λήψη δεδομένων κατάστασης των δικτυακών συσκευών.
  • Ενσωμάτωση με υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες, π.χ. SIEM, NIDS, κτλ.
Easy Network Vis
Τεχνολογία

Το Easy Network Visualisation (ENV) είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης απόδοσης δικτύου και διάγνωσης σφαλμάτων (NPMD) σε ιστορικά δεδομένα κίνησης αλλά και σε δικτυακή κίνηση πραγματικού χρόνου.