Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Βιωσιμότητα
για επιχειρήσεις

Το πρόβλημα

Ο γραμμικός τρόπος λειτουργίας της οικονομίας μας (παραγωγή – κατανάλωση – απόρριψη) ευθύνεται περίπου για τις μισές εκπομπές αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή και συμβάλλει σημαντικά στην μείωση της βιοποικιλότητας, ενώ παράλληλα στοχεύει στην συνεχή ανάπτυξη χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς των αποθεμάτων των διαθέσιμων πόρων. 

Η λύση

Η Κυκλική Οικονομία μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όχι μόνο για να αποτρέψουμε την συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή απορριμμάτων και για να μετριάσουμε τους σχετικούς κινδύνους, αλλά και για να δημιουργήσουμε νέα αξία, νέες θέσεις εργασίας, και για να ελαχιστοποιήσουμε την εξάρτησή μας από παρθένα υλικά. Μέσω της Κυκλικής Οικονομίας υπολογίζεται ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τεράστιες οικονομικές δυνατότητες αξίας 1.8 τρισεκατομμυρίων το χρόνο, μόνο εντός της Ευρώπης.

Μία ανάλυση του πανεπιστημίου Bocconi σε περισσότερες από 200 επιχειρήσεις σε 14 διαφορετικούς κλάδους έδειξε ότι όσο πιο «κυκλική» είναι μια επιχείρηση, τόσο μικρότερο κίνδυνο διατρέχει να χρεοκοπήσει και τόσο υψηλότερες είναι οι προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις της μετοχής της.

Δράση

Η ομάδα της ZELUS, με διεθνή εμπειρία από έργα και συνεργασίες με εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, αναλαμβάνει:

Τα εκπαιδευμένα στελέχη μας μπορούν να προετοιμάσουν ή/και να σας υποστηρίξουν στην προσέγγιση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, καθώς και στη λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου χρειάζονται στο σχέδιο υλοποίησης της στρατηγικής σας, προκειμένου να επιτύχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα!

Επικοινωνία