Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Καινοτομίες

Οι μελλοντικές καινοτομίες μας

Ασφαλείς & Καινοτόμες Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

supply-chain
Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Δήλωση Ασφαλείας για Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η διαχείριση των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας σήμερα είναι όλο και πιο περίπλοκη.

Ένας λόγος είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου μέσου για τους υπεύθυνους ασφαλείας και τους φορείς για την προστασία των διασυνδεδεμένων κρίσιμων υποδομών και των συστημάτων τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η καινοτομία

Η ομάδα της Zelus στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, του απορρήτου, της ανθεκτικότητας, της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού, μέσω της παροχής μιας νέας και δυναμικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Συμμόρφωσης (ΔΑΣ) που αξιολογεί την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας . Η ΔΑΣ αξιολογεί επίσης τις διασυνδεδεμένες υποδομές πληροφορικής που συνθέτουν αυτές τις υπηρεσίες και τις μεμονωμένες συσκευές που υποστηρίζουν τις λειτουργίες των εφοδιαστικών αλυσίδων. Μια νέα συνεργατική, πολυεπίπεδη, τεκμηριωμένη προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου και απορρήτου θα επικυρωθεί στο πλαίσιο ρεαλιστικών σεναρίων/συνθηκών που περιλαμβάνουν πραγματικές υποδομές εφοδιαστικών αλυσίδων και τελικούς χρήστες.
Αυτό το έργο πραγματοποιείτα στο πλαίσιο του επιδοτούμενου από την ΕΕ έργου CYRENE.

Έξυπνες Πόλεις

Εργαλειοθήκη Λήψης Αποφάσεων

Λήψη αποφάσεων και παρακολούθηση υποδομών και υπηρεσιών έξυπνων πόλεων

Η «Έξυπνη Πόλη» στοχεύει στο να υποστηρίξει νέες μορφές παρακολούθησης και διαχείρισης πόρων, καθώς και να παρέχει επίγνωση της κατάστασης για τη λήψη αποφάσεων εκπληρώνοντας τον στόχο της εξυπηρέτησης του πολίτη. Παράλληλα διασφαλίζει ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών με σεβασμό σε οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

Η καινοτομία

Η ομάδα της Zelus στοχεύει στο να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ένα περιβάλλον έξυπνης πόλης παρέχοντας μια εργαλειοθήκη λήψης αποφάσεων που μπορεί να εκμεταλλευτεί οπτικοακουστική πληροφορία και να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή η εργαλειοθήκη θα αποτελείται από (i) αναλυτική αιτιολόγηση για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με βάση την εκτέλεση ερωτημάτων στα επεξεργασμένα οπτικοακουστικά δεδομένα, (ii) παρουσίαση δεδομένων και προηγμένες απεικονίσεις που αποκαλύπτουν κρυμμένες πληροφορίες πολύτιμης γνώσης, (iii) Χάρτες προσοχής (attention maps) που θα βελτιώσουν τις ροές βίντεο με πληροφορίες κειμένου και ενδείξεις σχετικών ηχητικών συμβάντων, (iv) περιλήψεις από πολλαπλές πηγές, που επιτρέπουν στους χρήστες να εξερευνούν και να κατανοούν οπτικοακουστικά δεδομένα, πληροφορίες από αισθητήρες και άλλα δεδομένα (π.χ. δεδομένα καιρού, πληροφορίες από συστήματα αναφοράς περιστατικών, αισθητήρες στάθμευσης κ.λπ.) και να αλληλεπιδρούν μαζί τους, (v) οπτικοποιήσεις ειδοποιήσεων και ανιχνευθέντων συμβάντων σε πραγματικό χρόνο για βραχυπρόθεσμες αποφάσεις και παρακολούθηση, που υποστηρίζονται από μια μηχανή βασισμένη σε κανόνες.

Αυτό το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επιδοτούμενου από την ΕΕ έργου MARVEL

digital-closet
dmtoolkit 2
digital-closet
Digital-Closet-App
Κυκλική Οικονομία

Ψηφιακή ντουλάπα

Προώθηση βιώσιμης ένδυσης

Τα ρούχα και ολόκληρη η αλυσίδα αξίας τους από το σχεδιασμό έως την παραγωγή έως τη διανομή, τη χρήση και τελικά την απόρριψη, έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον και ειδικότερα συμβάλλουν στη ρύπανση της θάλασσας και του γλυκού νερού καθώς και στη λειψυδρία. Η παράταση του κύκλου ζωής ενός ενδύματος θα μπορούσε να επηρεάσει την οικολογική ακεραιότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η καινοτομία

Η ομάδα της Zelus στοχεύει να συμβάλει στη βιώσιμη μόδα με την Ψηφιακή Ντουλάπα (Digital Closet), ένα εργαλείο που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους λιανοπωλητές να βελτιώσουν τον κύκλο ζωής των ρούχων ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται από μια πιο όμορφη γκαρνταρόμπα στην περίπτωση του καταναλωτή, καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων ή ακόμα και εξάλειψή της στην περίπτωση του λιανοπωλητή και μια πιο ουσιαστική σχέση μεταξύ των δύο λόγω πιο επιτυχημένων προσωποποιημενων συστάσεων.