Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

AI HEALTH AI in Healthcare Η Zelus διαχειρίζεται το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση υπηρεσιών με στόχο την διακριτική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις υποδομές ΤΠΕ στον τομέα της υγείας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εταιρεία

Πως μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να βοηθήσει τους οργανισμούς στο χώρο της Υγείας;

Οι σύγχρονοι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων με τη μορφή διαγνωστικών εικόνων, κλινικών ερευνητικών δοκιμών, ιατρικής τεκμηρίωσης και άλλων ιατρικών δεδομένων. Ο σωστός χειρισμός και ανάλυση αυτών των δεδομένων μπορεί να είναι ένα ανυπέρβλητο έργο χωρίς τη βοήθεια τεχνολογιών ΤΠΕ. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν εισαγάγει αλγόριθμους που βοηθούν τους ειδικούς να κατανοήσουν καλύτερα και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε ιατρικά δεδομένα, εντοπίζοντας μοτίβα σε δεδομένα, αναλύοντας εικόνες, αναζητώντας μη δομημένα δεδομένα (π.χ. ιατρικές σημειώσεις), επιταχύνοντας την ανακάλυψη φαρμάκων, προσφέροντας προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία και πολλά άλλα. Είναι επομένως προφανές ότι η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους ενδιαφερόμενους φορείς στο χώρο της Υγείας.

Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης σε υπάρχουσες ΤΠΕ

Η βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών με χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα που παρέχονται από ένα σύστημα ML, η ενοποίηση με τα υπάρχοντα συστήματα και η νομική/δεοντολογική συμμόρφωση είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας. Η Zelus συνδυάζει την τεχνογνωσία τόσο στην ενοποίηση συστημάτων, όσο και στις διαδικασίες τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη για να υποστηρίξει τους οργανισμούς στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, χωρίς ποτέ να θέσει σε κίνδυνο τη συμμόρφωση με ηθικούς και ρυθμιστικούς περιορισμούς.

ai in healthcare
AI Help Healthcare

Τεχνητή Νοημοσύνη για 'Εξυπνη Υγεία

Με βάση τα πιο πρόσφατα πρότυπα και τις τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, υποστηρίζουμε τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στην ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων τους με λύσεις με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης ή ακόμη και στη δημιουργία μιας οικονομικά αποδοτικής έξυπνης υποδομής υγείας. Επωφελούμενοι από τη συμμετοχή μας σε δραστηριότητες Ε&Α και τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ινστιτούτα στον τομέα της Υγείας, επιδιώκουμε ενεργά να φέρουμε τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές ανακαλύψεις στις πραγματικές ιατρικές δραστηριότητες.