Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Σχέδιο Δράσης Διαμοιραστικής Οικονομίας:
Η πόλη του Άμστερνταμ

Η πρωτοβουλία

Η οικονομία διαμοίρασης συνάδει πολύ αρμονικά με την κυκλική οικονομία καθώς ενεργοποιεί δυνατότητες καλύτερης χρήσης υλικών και προϊόντων. Η πόλη του Άμστερνταμ υιοθέτησε ένα Σχέδιο Δράσης διαμοιραστικής οικονομίας έτσι ώστε να μπορέσει η πόλη, οι επιχειρήσεις της και οι πολίτες να εκμεταλλευτούν τα οφέλη των διαφόρων πλατφορμών διαμοιρασμού αγαθών και υπηρεσιών.

Παράλληλα εντόπισαν και προσπάθησαν να διαχειρίζονται τα διάφορα μη προβλεπόμενα ρίσκα. Πολλές καινοτομίες δημιουργήθηκαν από αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία αύξησε την χρήση δημοσίων και ιδιωτικών αγαθών καθώς και την πρόσβαση σε αυτά συμπεριλαμβανομένων των ειδών οικιακής χρήσης, χώρου, μέσων μεταφοράς, ακόμα και φαγητού. Αρκετές από αυτές τις δραστηριότητες οδήγησαν επίσης στην δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ των πολιτών.

Χρονοδιάγραμμα

Το πλάνο αναπτύχθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση της περιόδου 2014-2018 και συνεχίζει να αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις απαραίτητες διοικητικές αλλαγές.

Κύριοι άξονες

Το πρόγραμμα δράσης επικεντρώνεται σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβάνοντας τη διαμονή, την ενοικίαση χώρων γραφείων, τη διαμοίραση προϊόντων και την ενσωμάτωση ιδιωτικών και διαμοιραζόμενων μέσων μεταφοράς.

Ομάδα

Το Σχέδιο Δράσης δημιουργήθηκε και υπηρετήθηκε από μια ομάδα στρατηγικής και συντονισμού 5 ατόμων εντός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αρμονία με την αρχική ιδέα της διάδοσης του Σχεδίου σε όλα τα τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αρχική στρατηγική ομάδα μειώθηκε στα 2 άτομα και τα εκάστοτε τμήματα αναλάμβαναν την ευθύνη συντονισμού των δικών τους δράσεων.

Κόστος

Πρωτοβουλίες και πιλοτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από τα σχετικά διοικητικά τμήματα ανάλογα τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς.

Αποτελέσματα έως σήμερα

Το Σχέδιο Δράσης Διαμοιραστικής Οικονομίας λειτουργεί παράλληλα με άλλες τοπικές πρωτοβουλίες όπως το StartupAmsterdam, που έχουν στόχο να μεγαλώσουν και να βελτιώσουν τις συνθήκες για τις νέες και μικρές επιχειρήσεις στο Άμστερνταμ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 150 πλατφόρμες διαμοιρασμού αγαθών και υπηρεσιών στην πόλη μεταξύ των οποίων:

  • Peerby - μια εφαρμογή που συνδέει ανθρώπους που θέλουν να δανειστούν ή να νοικιάσουν ένα αντικείμενο.
  • MotoShare - μια εφαρμογή που συνδέει ιδιοκτήτες μοτοσικλετών και αυτοκινήτων με όσους χρειάζονται προσωρινά ένα από τα δυο
  • LENA - Μια «βιβλιοθήκη μόδας» , όπου οι πελάτες μπορούν να νοικιάσουν υψηλής ποιότητας προϊόντα

Αυτές οι πλατφόρμες προσφέρουν αρκετά οφέλη στους πολίτες του Άμστερνταμ όπως:

  • Χρήση ιδιωτικών και δημόσιων αγαθών που διαφορετικά θα υποχρησιμοποιούνταν
  • Ευκαιρίες επιπλέον πηγών εσόδων για ιδιώτες και επιχειρήσεις
  • Δημιουργία σύνδεσης κατοίκων και επισκεπτών που μπορεί να μη δημιουργούνταν σε διαφορετική περίπτωση

Addressing lower participation amongst the elderly and low-income groups, Amsterdam continues to test the potential of the sharing economy to bring benefits to more people. In 2017, the city government ran a three month pilot, linking the Stadspas discount pass to Thuisafgehaald, a sharing platform that supports meal sharing, eliminates food waste and connects local communities. During the trial, more than 900 meals were collected by Stadspas holders through the platform, helping to meet nutritional needs, build local community connections and identify new opportunities to scale the service.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή συμμετοχή την ομάδων ηλικιωμένων ανθρώπων ή ανθρώπων χαμηλού εισοδήματος, το Άμστερνταμ συνεχίζει να εξετάζει πως η οικονομία διαμοίρασης μπορεί να ωφελήσει περισσότερους ανθρώπους. Το 2017 τρέξανε για τρεις μήνες έναν πιλότο όπου το πάσο πρόσβασης με έκπτωση σε διάφορα σημεία και υπηρεσίες της πόλης συνδέθηκε με το Thuisafgehaald, μια πλατφόρμα διαμοίρασης γευμάτων, η οποία συμβάλλει στη μείωση του πεταμένου φαγητού και στη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών. Κατά τη διάρκεια του πιλότου περισσότερα από 900 γεύματα συλλέχθηκαν από όσους είχαν το πάσο μέσω της πλατφόρμας, πράγμα που συνέβαλε στην κάλυψη διατροφικών αναγκών, στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών και στον εντοπισμό νέων ευκαιριών για την επέκταση της υπηρεσίας. Η πόλη επικεντρώνεται στις προτεραιότητες των πολιτών και των γειτονιών. Για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλία, το Άμστερνταμ επενδύει επίσης κοινοτικά κονδύλια στην έρευνα των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση ώστε η οικονομία διαμοίρασης σε μια πόλη να γίνει πιο συμπεριληπτική και να ωφελεί την τοπική κοινωνία στο σύνολό της.

Γνωρίζετε μια καλή πρακτική που θα θέλατε να μοιραστείτε;